Dokument

Stadgar

Stadgar

Information och riktlinjer

Om något händer – Problem med el, värme eller avlopp

Kontaktlista vid problem med värme och vatten

Riktlinjer för byggnationer på Ackjan-Pulkans tomter

Allmän information våren 2019

Arbetsbeskrivning för arbetsgrupperna i Ackjan-Pulkans samfällighet

Frågor om sophållaren och plastpåsar

Nya förrättningen nås via inloggning på Min fastighet | Lantmäteriet med BankID. Första fyra sidorna av aktbilaga BE1 med information om gemensamhetsanläggningen och andelstal för de fem sektionerna.

Information värmesystem

Internet och kabel-TV

Rutiner och förhållningsregler avseende samfälld mark

Reviderad trädpolicy

Städområde pulkan

Städområde ackjan

Underhålls- o förnyelseplan 2014

Uthyrning av samlingslokal

Guider

Nytt angående element

Nytt angående värme

Styrelsemöten

(äldre längst ned på sidan)

Styrelsemöte-2024-04-08

Styrelsemöte-2024-03-25

Styrelsemöte-2024-02-26

Styrelsemöte-2024-01-29

Styrelsemöte-2023-12-18

Styrelsemote-2023-11-27

Styrelsemöte-2023-10-30

Styrelsemöte-2023-09-25

Styrelsemöte-2023-08-28

Konstituerande styrelsemöte 2023-05-02

Styrelsemöte-2023-05-22

Styrelsemöte-2023-03-27

Styrelsemöte-2023-02-27

Styrelsemöte-2023-01-30

Styrelsemöte-2022-11-28

Styrelsemöte-2022-11-14

Styrelsemöte-2022-10-31

Styrelsemöte-2022-09-26

Styrelsemöte-2022-08-29

Styrelsemöte-2022-05-23

Konstituerande styrelsemöte 2022-05-02

Styrelsemöte-2022-03-21

Styrelsemöte-2022-02-28

Styrelsemöte-2022-01-31

Styrelsemöte-2021-12-20

Styrelsemöte-2021-11-29

Styrelsemöte-2021-10-25

Styrelsemöte-2021-09-27

Styrelsemöte-2021-08-23

Styrelsemöte-2021-06-28

Styrelsemöte-2021-05-31

Styrelesemöte-2021-04-26

Styrelesemöte-2021-04-19

Styrelesemöte-2021-03-22

Styrelesemöte-2021-02-22

Styrelesemöte-2021-01-18

Stämmor

(äldre längst ned på sidan)

Stämma 2023-04-24

Stämma 2022-04-25

Stämma 2021-04-24

Extrastämma 2020-10-10

Stämma 2020-08-08

Stämma 2019-04-01

Stämma 2018-04-23

Stämma 2017-04-03


Äldre dokument

Styrelsemöten

Styrelesemöte-2020-11-23
Styrelesemöte-2020-10-26
Styrelesemöte-2020-09-28
Styrelesemöte-2020-08-31
Konstituerande styrelsemöte 2020-08-08
Styrelesemöte-2020-03-16
Styrelesemöte-2020-02-17
Styrelesemöte-2020-01-20
Styrelesemöte-2019-12-16
Styrelesemöte-2019-11-18
Styrelesemöte-2019-10-21
Styrelesemöte-2019-09-23
Styrelesemöte-2019-08-22
Styrelesemöte-2019-06-27
Styrelesemöte-2019-06-23
Styrelesemöte-2019-05-23
Styrelsemöte-2019-04-25
Konstituerande styrelsemöte 2019-04-01
Styrelsemöte 2019-03-11
Styrelsemöte 2019-02-18
Styrelsemöte 2019-01-14
Styrelsemöte 2018-12-10
Styrelsemöte 2018-11-26
Styrelsemöte 2018-10-23
Styrelsemöte 2018-10-08
Styrelsemöte 2018-09-17
Styrelsemöte 2018-08-20
Extrastämma 2018-06-20
Styrelsemöte 2018-06-04
Styrelsemöte 2018-05-21
Styrelsemöte 2018-05-07
Konstituerande styrelsemöte 2018-05-07
Styrelsemöte 2018-04-18
Styrelsemöte 2018-04-09
Styrelsemöte 2018-03-19
Styrelsemöte 2018-02-05
Styrelsemöte 2018-01-15
Styrelsemöte 2017-12-18
Styrelsemöte 2017-12-11
Styrelsemöte 2017-11-13
Extrainsatt styrelsemöte 2017-10-16
Styrelsemöte 2017-10-02
Styrelsemöte 2017-09-04
Pulkans arbetsgrupp 2017-08-09
Styrelsemöte 2017-06-12
Styrelsemöte 2017-05-08
Konstituerande styrelsemöte 2017-05-08
Styrelsemöte 2017-03-13
Styrelsemöte 2017-02-27
Styrelsemöte 2017-01-30
Styrelsemöte 2016-12-12
Styrelsemöte 2016-11-14
Förättningsmöte Ackjan och Pulkan 2016-10-24
Styrelsemöte 2016-10-03
Styrelsemöte 2016-08-22
Styrelsemöte-2016-06-20
Styrelsemöte 2016-05-23
Ackjans grönytor 2016 05-16
Konstituerande styrelsemöte 2016-04-25
Styrelsemöte 2016-04-13
Styrelsemöte 2016-02-01
Styrelsemöte 2015-12-02
Styrelsemöte 2015-11-11
Styrelsemöte 2015-09-07
Styrelsemöte 2014-02-24
Styrelsemöte 2013-12-09
Styrelsemöte 2013-11-04
Styrelsemöte 2013-09-30
Styrelsemöte 2013-08-19
Styrelsemöte 2013-06-10
Styrelsemöte 2013-02-05
Styrelsemöte 2012-10-01
Styrelsemöte 2012-08-24
Styrelsemöte 2012-06-04
Ackjans trädmöte 2012-05-28
Pulkans trädmöte 2012-05-24
Styrelsemöte 2012-05-06
Styrelsemöte 2012-04-02
Styrelsemöte 2012-02-02

Stämmor

Kallelse till stämma 2020
Kallelse till stämma 2017
Resultat driftbudget 2016
Resultat Ackjan- Pulkans fond 2016
Kostnad och Intäkt 2016
Balansrapport Ackjan Pulkan 2016
Driftbudget 2017
Budget fonden 2017
Långtidsbudget Fonden 2017-2021
Utdebiteringslängd 2017
Stämma 2016-04-25
Stämma 2016- Kallelse
Stämma 2015-04-23
Stämma 2014-04-07
Stämma 2014- Kallelse
Stämma 2013-04-18
Stämma 2013- Kallelse
Stämma 2012-04-19
Stämma 2012 – Kallelse