Dokument

Stadgar

Stadgar

Stadgar – Förtydligande

Stadgar – Fördelning snöröjningskostnader

Information

Allmän information våren 2019

Arbetsbeskrivning för arbetsgrupperna i Ackjan-Pulkans samfällighet

Frågor om sophållaren och plastpåsar

Förrättning

Information värmesystem

Internet och kabel-TV

Rutiner och förhållningsregler avseende samfälld mark

Reviderad trädpolicy

Städområde pulkan

Städområde ackjan

Underhålls- o förnyelseplan 2014

Uthyrning av samlingslokal

Guider

Nytt angående element

Nytt angående värme

Protokoll från styrelsemöten

Styrelesemöte-2020-11-23

Styrelesemöte-2020-10-26

Styrelesemöte-2020-09-28

Styrelesemöte-2020-08-31

Konstituerande styrelsemöte 2020-08-08

Styrelesemöte-2020-03-16

Styrelesemöte-2020-02-17

Styrelesemöte-2020-01-20

Styrelesemöte-2019-12-16

Styrelesemöte-2019-11-18

Styrelesemöte-2019-10-21

Styrelesemöte-2019-09-23

Styrelesemöte-2019-08-22

Styrelesemöte-2019-06-27

Styrelesemöte-2019-06-23

Styrelesemöte-2019-05-23

Styrelsemöte-2019-04-25

Konstituerande styrelsemöte 2019-04-01

Styrelsemöte 2019-03-11

Styrelsemöte 2019-02-18

Styrelsemöte 2019-01-14

Styrelsemöte 2018-12-10

Styrelsemöte 2018-11-26

Styrelsemöte 2018-10-23

Styrelsemöte 2018-10-08

Styrelsemöte 2018-09-17

Styrelsemöte 2018-08-20

Extrastämma 2018-06-20

Styrelsemöte 2018-06-04

Styrelsemöte 2018-05-21

Styrelsemöte 2018-05-07

Konstituerande styrelsemöte 2018-05-07

Styrelsemöte 2018-04-18

Styrelsemöte 2018-04-09

Styrelsemöte 2018-03-19

Styrelsemöte 2018-02-05

Styrelsemöte 2018-01-15

Styrelsemöte 2017-12-18

Styrelsemöte 2017-12-11

Styrelsemöte 2017-11-13

Extrainsatt styrelsemöte 2017-10-16

Styrelsemöte 2017-10-02

Styrelsemöte 2017-09-04

Pulkans arbetsgrupp 2017-08-09

Styrelsemöte 2017-06-12

Styrelsemöte 2017-05-08

Konstituerande styrelsemöte 2017-05-08

Styrelsemöte 2017-03-13

Styrelsemöte 2017-02-27

Styrelsemöte 2017-01-30

Styrelsemöte 2016-12-12

Styrelsemöte 2016-11-14

Förättningsmöte Ackjan och Pulkan 2016-10-24

Styrelsemöte 2016-10-03

Styrelsemöte 2016-08-22

Styrelsemöte-2016-06-20

Styrelsemöte 2016-05-23

Ackjans grönytor 2016 05-16

Konstituerande styrelsemöte 2016-04-25

Styrelsemöte 2016-04-13

Styrelsemöte 2016-02-01

Styrelsemöte 2015-12-02

Styrelsemöte 2015-11-11

Styrelsemöte 2015-09-07

Styrelsemöte 2014-02-24

Styrelsemöte 2013-12-09

Styrelsemöte 2013-11-04

Styrelsemöte 2013-09-30

Styrelsemöte 2013-08-19

Styrelsemöte 2013-06-10

Styrelsemöte 2013-02-05

Styrelsemöte 2012-10-01

Styrelsemöte 2012-08-24

Styrelsemöte 2012-06-04

Ackjans trädmöte 2012-05-28

Pulkans trädmöte 2012-05-24

Styrelsemöte 2012-05-06

Styrelsemöte 2012-04-02

Styrelsemöte 2012-02-02

Stämmor

Extrastämma 2020-10-10

Stämma 2020-08-08

Stämma 2019-04-01

Stämma 2018-04-23

Stämma 2017-04-03

Kallelse till stämma 2020
Kallelse till stämma 2017
Resultat driftbudget 2016
Resultat Ackjan- Pulkans fond 2016
Kostnad och Intäkt 2016
Balansrapport Ackjan Pulkan 2016
Driftbudget 2017
Budget fonden 2017
Långtidsbudget Fonden 2017-2021
Utdebiteringslängd 2017


Stämma 2016-04-25

Stämma 2016- Kallelse

Stämma 2015-04-23

Stämma 2014-04-07

Stämma 2014- Kallelse

Stämma 2013-04-18

Stämma 2013- Kallelse

Stämma 2012-04-19

Stämma 2012 – Kallelse