Dokument

Stadgar

Stadgar

Stadgar – Förtydligande

Stadgar – Fördelning snöröjningskostnader

Information

Allmän information våren 2019

Arbetsbeskrivning för arbetsgrupperna i Ackjan-Pulkans samfällighet

Driftstörningar TV, telefoni och internet

Frågor om sophållaren och plastpåsar

Förrättning

Information värmesystem

Information om fibernätet

Rutiner och förhållningsregler avseende samfälld mark

Reviderad trädpolicy

Städområde pulkan

Städområde ackjan

Underhålls- o förnyelseplan 2014

Uthyrning av samlingslokal

Guider

Nytt angående element

Nytt angående värme

Protokoll från styrelsemöten

Styrelesemöte-2020-03-16

Styrelesemöte-2020-02-17

Styrelesemöte-2020-01-20

Styrelesemöte-2019-12-16

Styrelesemöte-2019-11-18

Styrelesemöte-2019-10-21

Styrelesemöte-2019-09-23

Styrelesemöte-2019-08-22

Styrelesemöte-2019-06-27

Styrelesemöte-2019-06-23

Styrelesemöte-2019-05-23

Styrelsemöte-2019-04-25

Konstituerande styrelsemöte 2019-04-01

Styrelsemöte 2019-03-11

Styrelsemöte 2019-02-18

Styrelsemöte 2019-01-14

Styrelsemöte 2018-12-10

Styrelsemöte 2018-11-26

Styrelsemöte 2018-10-23

Styrelsemöte 2018-10-08

Styrelsemöte 2018-09-17

Styrelsemöte 2018-08-20

Extrastämma 2018-06-20

Styrelsemöte 2018-06-04

Styrelsemöte 2018-05-21

Styrelsemöte 2018-05-07

Konstituerande styrelsemöte 2018-05-07

Styrelsemöte 2018-04-18

Styrelsemöte 2018-04-09

Styrelsemöte 2018-03-19

Styrelsemöte 2018-02-05

Styrelsemöte 2018-01-15

Styrelsemöte 2017-12-18

Styrelsemöte 2017-12-11

Styrelsemöte 2017-11-13

Extrainsatt styrelsemöte 2017-10-16

Styrelsemöte 2017-10-02

Styrelsemöte 2017-09-04

Pulkans arbetsgrupp 2017-08-09

Styrelsemöte 2017-06-12

Styrelsemöte 2017-05-08

Konstituerande styrelsemöte 2017-05-08

Styrelsemöte 2017-03-13

Styrelsemöte 2017-02-27

Styrelsemöte 2017-01-30

Styrelsemöte 2016-12-12

Styrelsemöte 2016-11-14

Förättningsmöte Ackjan och Pulkan 2016-10-24

Styrelsemöte 2016-10-03

Styrelsemöte 2016-08-22

Styrelsemöte-2016-06-20

Styrelsemöte 2016-05-23

Ackjans grönytor 2016 05-16

Konstituerande styrelsemöte 2016-04-25

Styrelsemöte 2016-04-13

Styrelsemöte 2016-02-01

Styrelsemöte 2015-12-02

Styrelsemöte 2015-11-11

Styrelsemöte 2015-09-07

Styrelsemöte 2014-02-24

Styrelsemöte 2013-12-09

Styrelsemöte 2013-11-04

Styrelsemöte 2013-09-30

Styrelsemöte 2013-08-19

Styrelsemöte 2013-06-10

Styrelsemöte 2013-02-05

Styrelsemöte 2012-10-01

Styrelsemöte 2012-08-24

Styrelsemöte 2012-06-04

Ackjans trädmöte 2012-05-28

Pulkans trädmöte 2012-05-24

Styrelsemöte 2012-05-06

Styrelsemöte 2012-04-02

Styrelsemöte 2012-02-02

Stämmor

Stämma 2019-04-01

Stämma 2018-04-23

Stämma 2017-04-03

Kallelse till stämma 2020
Kallelse till stämma 2017
Resultat driftbudget 2016
Resultat Ackjan- Pulkans fond 2016
Kostnad och Intäkt 2016
Balansrapport Ackjan Pulkan 2016
Driftbudget 2017
Budget fonden 2017
Långtidsbudget Fonden 2017-2021
Utdebiteringslängd 2017


Stämma 2016-04-25

Stämma 2016- Kallelse

Stämma 2015-04-23

Stämma 2014-04-07

Stämma 2014- Kallelse

Stämma 2013-04-18

Stämma 2013- Kallelse

Stämma 2012-04-19

Stämma 2012 – Kallelse