Nya protokoll

Nu finns nya protokoll upplagda under ”Dokument”.  Nästa styrelsemöte är 30 januari i pannhuset.

Styrelsen vill med det önska alla boende en God jul och ett Gott nytt år!