Leverantör av Spolning vald , samt protokoll juni, augusti inlagt

Efter sedvanligt anbudsförfarande , har Swoosh valts för föreningens rensning av avlopp.

Styrelseprotokoll från Juni7Aug. finns nu upplagda på hemsidan under rubriken Dokument.

Under sommaren har bägge Gräsklipparna gått till de sälla gräsmattorna och nya införskaffats (oplanerat)

En betongbunker i Panncentralen är vattenfylld och måste åtgärdas, innan åtgärder med oljetanken kan vidtas (oplanerat)

Swoosh kommer att få åtgärda tömmningen som ett tillägg isamband med övrigt arbete