Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Curt Eriksson (Ackjan)
070-394 57 78
curt.eriksson@gmail.com

Kassör

Anders Strömberg (Ackjan)
070-6929281
strommarn68@gmail.com

Sekreterare

Karl-Uno Olofsson
070-6543109
ku.olofsson@gmail.com

Ledamöter

Karl Larsson (Ackjan)
Eva Alskog (Pulkan)
Cecilia Franzén (Pulkan)

Suppleanter

Maria Karbin (Ackjan)
Mattias Mattsson (Ackjan)
Martin Rosvall (Pulkan)
Ulrika Åberg (Pulkan)

Revisorer

Anders Andersson (Ackjan)
Gunnar Granberg (Pulkan)

Rev. suppleanter

Doris Kesek (Ackjan)
Erik Brandén (Pulkan)

Arbetsgrupper

Ackjan

Mattias Mattsson (sammankallande)
Anders Strömberg
Kristina Persson

Pulkan

Karl-Uno Olofsson (sammankallande)
Erik Brandén
Gunnar Granberg
Olle Sundström

Valberedning

Viola Boström
Kristina Persson
Heidi Hansson
Ulf Hägglund

Webbansvarig

Martin Rosvall
070-2391973
m.rosvall@gmail.com