Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Mattias Ogenblad (Ackjan)
076-8374259
ogenblad@me.com

Ekonomiansvarig

Anderz Andersson (Ackjan)
anderz.andersson@umu.se

Sekreterare

Magnus Bygdemark
072-2022428
pmbygdemark@hotmail.com

Ledamöter

Mattias Mattsson (Ackjan)
Rolf Eliasson (Pulkan)
Anders Strömberg (Ackjan)

Suppleanter

Doris Kesek (Ackjan)
Sara Brandt (Ackjan)
Erik Brandén (Pulkan)
Sara Wilhelmsson (Pulkan)

Revisorer

Per Olofsson
Björn Boberg (Pulkan)

Rev. suppleanter

Per Hammarström
Olle Sundström (Pulkan)

Arbetsgrupper

Sara Brandt och Sara Wilhelmsson sammankallande för sektion 1.
Mathias Ogenblad sammankallande för sektion 2.
Mattias Mattson sammankallande för sektion 3.
Magnus Bygdemark sammankallande för sektion 4.
Rolf Eliasson  sammankallande för sektion 5.

Valberedning

Viola Boström
Frida Sundström
Johan Runemark Brydsten

Webbansvarig

Martin Rosvall
070-2391973
m.rosvall@gmail.com