Efterlysning

Samfälligheten söker Skolklass , klubb/förening villig att mot betalning frakta bort vårt trädgårdsavfall.

Intresserade kan kontakta Björn Eriksson 090-134653 alt. Björn Boberg 090-126350 för ytterligare info.

Innan detta är löst skall inget avfall läggas ut , ytterligare upplysningar via resp. arbetsgrupp