Hem

Kort Historik

De 48 radhusen byggdes 1964 av Borohus som då ägdes av HSB. Området förvaltades av HSB och radhusen fungerade som bostadsrätter. 1977-03-28 ombildades området och en avstycknings- och anläggningsförättning ägde rum. Nu äger varje radhusägare själv sin bostad och är dessutom delägare i samfälligheten inklusive gemensamhetslokalen Pannhuset.

Samfälligheten administreras av en medlemsvald styrelse som utses vid den årliga stämman. Stämman fastställer även den årliga avgiften. För skötseln av gemensamhetsanläggningar såsom parker, gator och byggnader svarar de boende själva för. Varje kvarter har en utsedd arbetsgrupp som organiserar och kallar till arbetsdagar. Samfälligheten har fjärrvärme från Umeå Energi samt är ansluten till Umenets stadsnät för bredband (triple play).