Styrelsemöte och protokoll

Nu finns protokoll från senaste styrelsemötet upplagt. Nästa styrelsemöte är 3/10 kl 18.30 i pannhuset.