Föreningens möten Juni

Samfälligheten har haft sina trädmöten som nu sfinns upplagda på hemsidan under ”styrelseprotokoll”

så även 4:e junis styrelsemöte är upplagdt