Styrelseprotokoll oktober 2011

Styrelseprotokoll oktober nu upplagt under rubriken dokument. Observera särskilt punkten ”parkering på gemensam mark”.